Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ο όρος "βιοτικό επίπεδο" συνήθως αναφέρεται στην ποιότητα και την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στα μέλη μιας κοινωνίας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες διανέμονται στον πληθυσμό. Μετριέται γενικά με δείκτες που μετρούν την πρόσβαση σε αγαθά (π.χ. αριθμός ψυγείων ανά 1000 ανθρώπους), οικονομικούς δείκτες όπως το πραγματικό εισόδημα ανά άτομο, εισοδηματικής ανισότητας και ποσοστού ένδειας καθώς και δείκτες όπως η ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και κοινωνικών δικαιωμάτων. Στην ουσία, αποτελεί ένα μέτρο του βαθμού ευκολίας με την οποία τα μέλη μιας κοινωνίας....
μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.Ποιότητα της ζωής.

Ποιότητα της ζωής είναι ο βαθμός ευημερίας που γίνεται αισθητός από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων.

Ο όρος "βιοτικό επίπεδο" δεν ταυτίζεται με τον όρο "ποιότητα ζωής", αφού ο δεύτερος λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το υλικό βιοτικό επίπεδο, αλλά και άλλες άυλες πτυχές της ανθρώπινης ζωής, όπως ο ελεύθερος χρόνος, η ασφάλεια, το πολιτιστικό επίπεδο, η κοινωνική ζωή, η διανοητική υγεία,  περιβαλλοντικά ζητήματα κ.λ.π.

Δύο έθνη ή κοινωνίες, μπορούν να έχουν παραπλήσιο βιοτικό επίπεδο, αλλά διαφορετική ποιότητα ζωής.

Σε αντίθεση με το βιοτικό επίπεδο, η ποιότητα ζωής δεν είναι μια απτή έννοια, και επομένως δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα.
Ακαθάριστη εθνική ευτυχία.

Ακαθάριστη εθνική ευτυχία (GNH) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να καταστήσουμε μετρήσιμη την ποιότητα της ζωής, συμπεριλαμβάνοντας παραμέτρους, στοιχεία και ψυχολογικούς όρους που δεν λαμβάνονται υπ' όψη στον υπολογισμό του Ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στο Μπουτάν από τον Βασιλιά Jigme Singye Wangchuck  το 1972 σε απάντηση στην κριτική ότι η οικονομία του Μπουτάν δεν είχε ιδιαίτερα καλές επιδόσεις (με βάση τα κριτήρια της οικονομικής επιστήμης). Ο  Wangchuck  επεσήμανε τη δέσμευσή του για την οικοδόμηση μιας οικονομίας, βασισμένης στις Βουδιστικές πνευματικές αξίες, που θα εξυπηρετούσε το μοναδικό πολιτισμό του Μπουτάν .

Όπως συμβαίνει με πολλούς ηθικούς στόχους, ο όρος ακαθάριστη εθνική ευτυχία είναι ευκολότερο να δηλωθεί από να καθοριστεί. Εν τούτοις, χρησιμεύει ως ένα ενοποιημένο όραμα για τους βραχυπρόθεσμους σχεδιασμούς της χώρας και όλοι οι νόμοι και οι οδηγίες που καθορίζουν την οικονομία και τα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας, σχεδιάζονται με γνώμονα την ακαθάριστη εθνική ευτυχία.

Ενώ τα συμβατικά πρότυπα ανάπτυξης σχεδιάζονται με αποκλειστικό σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, η έννοια GNH βασίζεται στην υπόθεση ότι η αληθινή ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας πραγματοποιείται όταν η υλική και η πνευματική εξέλιξη και ευημερία συμβαδίζουν, ενισχύουν και συμπληρώνουν η μια την άλλη.

Οι τέσσερις στυλοβάτες της ακαθάριστης εθνικής ευτυχίας είναι:
1. Η προώθηση της δίκαιων και βιώσιμων κοινωνικοοικονομικών σχεδιασμών ανάπτυξης,
2. Η συντήρηση και προώθηση των πολιτιστικών αξιών,
3. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και
4. Η καλή διακυβέρνηση.


Γνήσιος δείκτης προόδου.

Γνήσιος δείκτης προόδου (GPI) είναι μια έννοια των "οικονομικών ευημερίας" και έχει προταθεί για να αντικαταστήσει τον όρο "ακαθάριστο εγχώριο προϊόν" (ΑΕΠ) ως μέτρο ανάπτυξης των κοινωνιών.

Ο "γνήσιος δείκτης προόδου", είναι μια προσπάθεια μέτρησης του κατά πόσον η αύξηση παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, οδηγεί πραγματικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας.


Το κείμενο το βρήκα εδώ και το τροποποίησα επειδή το αρχικό αποτελεί προϊόν αυτόματης μετάφρασης.

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ

1 σχόλιο:

  1. ΕΥΤΥΧΗΣ Ο ΕΠΙ ΜΕΤΡΙΟΙΣΙ ΧΡΗΜΑΣΙ ΕΥΘΥΜΕΟΜΕΝΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΔΕ Ο ΕΠΙ ΠΟΛΛΟΙΣΙ ΔΥΣΘΥΜΕΟΜΕΝΟΣ. fragment 286.1 Diels, Stobaeous anthologus.
    Αποδίδεται στον Σωκράτην.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου