Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ

Χρόνια τώρα, η πολιτική ηγεσία παλεύει με το θηρίο της γραφειοκρατίας, που εμποδίζει τους πολίτες να ασχοληθούν με το πρόβλημά τους και τους κάνει υπαλλήλους των δημοσίων υπαλλήλων και χαρτοκουβαλητές που τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία, για να μαζεύουν "χαρτιά".
Η πολιτεία προχώρησε σε τολμηρά βήματα πάταξης της γραφειοκρατίας, που όμως δεν εφαρμόζονται στην πράξη (ούτε κατά 5% !), επειδή πρέπει να ....
κουνήσουν τον πισινό τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τόσο απλά. Αλλά αυτό προϋποθέτει "τρέξιμο" κι έτσι επιλέγουν την εύκολη λύση του "φέρτε μας αυτά κι αυτά κι αυτά κι αυτά κι αυτά τα δικαιολογητικά".

Με μια σειρά υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, έχει καταργηθεί εδώ και 6 χρόνια (!) η υποχρέωση των πολιτών να αναζητούν και να προσκομίζουν δημόσια έγγραφα και αντικαταστάθηκε ορθότατα από την περίφημη "αυτεπάγγελτη αναζήτηση", που είναι το κλειδί για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην πράξη.

Έτσι, ο πολίτης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ -απαγορεύεται, όχι απλά δύναται- να τρέχει ο ίδιος για να πάρει "ποινικό μητρώο" ας πούμε και να το προσκομίσει σε μια υπηρεσία του δημοσίου
.Η δημόσια υπηρεσία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το ζητήσει !

Ομοίως, μια εταιρεία που συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό δήμου ας πούμε, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τρέχει για να πάρει "Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας" π.χ. ή "Βεβαίωση για την εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας". Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να τα αναζητεί αυτεπαγγέλτως ο δήμος (Ο.Τ.Α.) ή η περιφέρεια ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Η εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α/28032 του 2006, είναι χαρακτηριστική και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στις δημόσιες υπηρεσίες να "τρέχουν" τον πολίτη.
Ήρθε λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ η ώρα, να ξαναθυμίσετε στους δημοσίους υπαλλήλους, ότι δεν μπορούν να ζητούν από τον πολίτη να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία σαν τον αείμνηστο Θανάση Βέγγο, για να μαζεύει χαρτιά, αλλά το σύνολο σχεδόν των "δικαιολογητικών" να αναζητείται αυτεπαγγέλτως. Το ίδιο -που είναι ακόμη σημαντικότερο- πρέπει να θυμίσετε στους φορείς του δημοσίου, που ζητούν από επιχειρήσεις, να μαζεύουν χαρτιά από το Πρωτοδικείο. Όλα σχεδόν τα πιστοποιητικά που χρειάζεται μια εταιρεία από το Πρωτοδικείο, πρέπει να αναζητούνται αυτεπαγγέλτως. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις, να ασχοληθούν με την παραγωγή κι όχι με το να μαζεύουν χαρτιά.Η εγκύκλιος :

Όπως έχετε ενημερωθεί και με προηγούμενες εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκαν τρείς (3) κοινές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες αναζητούνται υποχρεωτικά από τις οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. πιστοποιητικό γέννησης,
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων,
4. αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
5. αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου,
6. αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου
7. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
9. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση
10. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
11. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
12. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
13. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
14. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
15. Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
16. Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
17. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
18. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

Υπενθυμίζουμε ότι η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των εν λόγω πιστοποιητικών έχει ως εξής : Τα πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – αστικής κατάστασης από 1/1/2007, το αντίγραφο ποινικού μητρώου από 1/12/2006 και τα πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από 1/9/2006.

Με αφορμή την εφαρμογή των εν λόγω κοινών υπουργικών αποφάσεων σας επισημαίνουμε τα εξής :

• Οι υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, πρέπει να προβούν σε τροποποίηση όλων των εντύπων τους (π.χ. έντυπα αιτήσεων, ενημερωτικά σημειώματα προς τους πολίτες κ.λ.π.) ώστε να μην αναφέρονται σ’ αυτά τα ανωτέρω πιστοποιητικά, ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της διοικητικής πράξης.

• Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να αναφέρουν ότι έχουν προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των σχετικών δικαιολογητικών στην τελική διοικητική πράξη που εκδίδουν, ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται γι’ αυτή την ενέργεια της διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, η μη εφαρμογή της παρούσας, 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Και τώρα το πιό σημαντικό:

Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην μείωση της γραφειοκρατίας, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, όπου μπορείτε να βρείτε τα εκατοντάδες δικαιολογητικά που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ζητούν οι δημόσιες υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμοι κλπ, από πολίτες και εταιρείες.

Δείτε το σημαντικότατο υλικό εδώ

και επιτέλους εφαρμόστε τα στην πράξη 

2-8-2012, taxalia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου