Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε άκρως αντικοινωνική εξελίσσεται η συμπεριφορά του ΣΕΒ στα θέματα που αφορούν τα καρτέλ.

Ο Σύνδεσμος που φιλοξενεί τους περισσότερους συστηματικούς παραβάτες του Δικαίου του Ανταγωνισμού προτείνει στην Πολιτεία σειρά από μέτρα που ουσιαστικά θα διευκολύνουν τα καρτέλ να κλέβουν ακόμα καλύτερα τους έλληνες καταναλωτές.


Θυμίζουμε ότι ο ΣΕΒ ουδέποτε έβγαλε ανακοίνωση εις βάρος μελών του που με την βούλα του νόμου κλέβουν επί σειρά ετών τους έλληνες καταναλωτές και εξαφανίζουν μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με αθέμιτες πρακτικές.

Στην αναφορά του για τα εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα ο ΣΕΒ δεν κάνει ούτε ένα σχόλιο για την αποτροπή σχηματισμού καρτέλ από τις ισχυρές εταιρείες και για την αποφυγή της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Δεν είναι βέβαια ο λόγος ότι ο ΣΕΒ δεν ξέρει την αλήθεια. Την γνωρίζει αλλά επειδη πολλά μέλη του εκμεταλευονται την χαλαρή νομοθεσία για να κλέβουν τους ελληνες πολίτες και να μην τιμωρούνται, δεν είναι σε θέση να πολεμήσει τα ίδια του τα μέλη.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
2. καθυστέρηση εκδίκασης προσφυγών κατά αποφάσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ υψηλό κόστος προσφυγής στην Δικαιοσύνη (εννοεί ο ΣΕΒ για τις εταιρείες που έχουν συλληφθεί να παραβιάζουν την νομοθεσία)

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ
Η μοναδική έννοια του ΣΕΒ είναι πως τα μέλη του, που συστηματικά παρανομούν κλέβοντας εκατομμύρια καταναλωτές, θα έχουν λιγότερα δικαστικά έξοδα στις προσφυγές κατά των αποφάσεων που τους τιμώρησαν. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ για εμπόδια στο σχηματισμό καρτέλ από τα μέλη του.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
3. στο Ν.703/1977 δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της παραγραφής του δικαιώματος επιβολής διοικητικής κύρωσης, το οποίο προβλέπεται στο δίκαιο των περισσότέρων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά επίσης ισχύει σε όλους τους κλάδους δικαίου στην Ελλάδα.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση διενέργειας σήμερα έρευνας βασισμένης σε στοιχεία προ πχ 10 ετών, δεν είναι πρακτικά εφικτός ο έλεγχος διότι οι επιχειρήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρούν στοιχεία 10ετίας ή 20ετίας και τίθεται ζήτημα επαρκούς υπεράσπισης. Στην αντίθετη περίπτωση εντοπίζεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος τήρησης αρχείων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Προτείνεται η εισαγωγή διάταξης περί ρύθμισης της παραγραφής του δικαιώματος επιβολής διοικητικής κύρωσης κατά τα πρότυπα του Κοινοτικού δικαίου. Η ρύθμιση θα ορίζει πενταετή παραγραφή για όλες τις υπόλοιπες παραβάσεις και τριετή για τις παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή τη διενέργεια ελέγχων (ημερομηνία έναρξης παραγραφής η ημέρα διάπραξης της παράβασης και σε περίπτωση διαρκούς παράβασης η ημέρα παύσης της παράβασης).

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ
Το μοναδικό που δεν ζητάει ο ΣΕΒ, δια του προέδρου του κ. Δασκαλόπουλου, ιδιοκτήτη γνωστής εταιρείας την εποχή του καρτέλ του γάλακτος, είναι να μην τιμωρούνται καθόλου τα καρτέλ. Γνωρίζει άριστα ότι οι διαδικασίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δυστυχώς για όλους μας, αργούν εντυπωσιακά και ότι με αυτό που προτείνει θα καταλήξει σε πλήρη ατιμωρησία των λωποδυτών που κλέβουν τους καταναλωτές συνειδητά.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
7. O Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα προβλέπει άσκηση συλλογικών αγωγών από ενώσεις καταναλωτών με αίτημα την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη καταναλωτών. Για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης, ορίζεται ρητά ότι λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών της και οι ανάγκες της γενικής και εδικής πρόληψης. Τα επιδικασθέντα ποσά διατίθενται στις καταναλωτικές οργανώσεις και το κράτος και όχι στους καταναλωτές που θίγονται.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Επιδιώκεται η επίτευξη σκοπών που είναι αντίθετοι προς τη λογική και την αποκαταστατική φύση που διέπει τον θεσμό της ηθικής βλάβης και της θέσης του στο σύστημα δικαίου μας π.χ. σκοπός γενικής και ειδικής πρόληψης, πολύ περισσότερο εφ’ όσον μάλιστα η παραπάνω ρύθμιση δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση των θιγόμενων καταναλωτών στους οποίους και δεν περιέρχεται τελικά (θεσπίζονται
ουσιαστικά «punitive damages»).
Είναι μεγάλος ο κίνδυνος της υπερβολικής αυξήσεως των αγωγών ηθικής βλάβης, (λειτουργία ως κινήτρου του προβλεπόμενου εσόδου σε ποσοστό 35% για τις εμπλεκόμενες ενώσεις καταναλωτών).
Η επιταγή να συνεκτιμάται ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προμηθευτή, πέραν του βαθμού που συναρτάται με την προξενούμενη βλάβη στον θιγόμενο καταναλωτή, ενδέχεται να επιβαρύνει υπέρμετρα τις εναγόμενες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Να απαλειφθεί η δυνατότητα έγερσης συλλογικής αγωγής από τις Ενώσεις Καταναλωτών για ηθική βλάβη.
Εναλλακτικά:
α) να απαλειφθεί η διάταξη που ορίζει ότι θα συνεκτιμάται ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προμηθευτή πέραν του βαθμού και της έκτασης που έχει ενδεχόμενα επηρεασθεί από την παραβατική συμπεριφορά του και/ή συναρτάται με την προξενούμενη βλάβη στον θιγόμενο καταναλωτή (εν προκειμένω να εφαρμοστεί ό, τι ισχύει ήδη σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα για αγωγές ηθικής βλάβης, χωρίς την πρόσθετη ρητή διάταξη του ν. 2251/94).
β) οι τυχόν επιδικαζόμενες απαιτήσεις να αποδίδονται σε αιτούντα μέλη-καταναλωτές και όχι στις ενώσεις καταναλωτών.

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ
Ο ΣΕΒ συγκρατήθηκε υπέρμετρα για να μην προτείνει ότι οι καταναλωτές οφείλουν αυτοί να αποζημιώνουν τα μέλη του που σχηματίζουν καρτέλ ή κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους, διότι τους αναστάτωσαν με την εμπλοκή τους σε ποταπά θέματα Ανταγωνισμού.

Ντροπή κύριοι του ΣΕΒ. Ντροπή σας που υπερασπίζεστε σθεναρά τους κλέφτες και αδιαφορείτε παντελώς για τις ζημιές που προκαλούν.

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες του ΣΕΒ. Πρέπει πλέον να σας γίνει κατανοητό ότι η Ελληνική Κοινωνία αδιαφορεί αν μια εταιρεία απασχολεί 500 εργαζομένους και τους χρησιμοποιεί σαν ασπίδα για να κλέβει εκατομμύρια καταναλωτές σε ευαίσθητα προϊόντα (καφές, αναψυκτικά, γάλα, βιβλία, αυτοκίνητα). Οι κύριοι αυτοί είναι κοινοί εγκληματίες με κουστούμι με την διαφορά ότι ένας εγκληματίας του απλού ποινικού δικαίου εγκληματεί σε 1,2,3 ανθρώπους, ενώ αυτοί κατακλέβουν επί σειρά ετών εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα είναι εγκληματίες χειρίστου βαθμού.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
με εκτίμηση
Φλωράς Γιώργος

1 σχόλιο:

  1. Είμαι αρκετά μεγάλη και έχω ζήσει την πάλη εναντίον αυτών των αχόρταγων αφεντάδων. Την εκμετάλλευση και τρομοκρατία εις βάρος του εργάτη, τα παιχνίδια των εφοπλιστών με τις ασφαλιστικές εις βάρος των ναυτικών-θυμάτων, την καταδυνάστευση των αγροτών από τους εμπόρους αγροτικών προϊόντων. Μετά από τόσα χρόνια ο κύκλος έκλεισε, οι συνδικαλιστές μας πούλησαν και γυρίσαμε στο ίδιο σημείο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΥΡΓΩΝ;

Αρχειοθήκη ιστολογίου