Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...

Για να μην ξεχνάμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή.  Από:  www.worldlingo.com.

Ποιότητα της ζωής είναι ο βαθμός ευημερίας αισθητός από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων. Αντίθετα από το βιοτικό επίπεδο, η ποιότητα της ζωής δεν είναι μια απτή έννοια, και επομένως δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Επιπλέον, η ποιότητα της ζωής αποτελείται από δύο συστατικά. Ο πρώτος είναι μια φυσική πτυχή που περιλαμβάνει τέτοια πράγματα όπως την υγεία, τη διατροφή, καθώς επίσης και την προστασία ενάντια στον πόνο και την ασθένεια. Το δεύτερο συστατικό είναι ψυχολογικής φύσης. Αυτή η πτυχή περιλαμβάνει τέτοια πράγματα όπως την πίεση, την ανησυχία, την ευχαρίστηση και άλλα θετικά ή αρνητικά συναισθηματικά.... 
Είναι ουσιαστικά αδύνατο να προβλεφθεί η ποιότητα της ζωής ενός συγκεκριμένου ατόμου, δεδομένου ότι ο συνδυασμός ιδιοτήτων που οδηγεί ένα άτομο για να είναι ικανοποιημένο είναι σπάνια ο ίδιος για ένα άλλο άτομο. Εντούτοις, κάποιος μπορεί να υποθέσει με κάποια εμπιστοσύνη το πιό υψηλό μέσο επίπεδο διατροφής, καταφυγίου, ασφάλειας, καθώς επίσης και ελευθεριών και δικαιωμάτων που ένας γενικός πληθυσμός έχει, η καλύτερη γενική εμπειρία ποιοτικών της ζωής εν λόγω πληθυσμών. Μονάδας υπηρεσίας πληροφοριών The Economist ποιοτικός της ζωής δείκτης είναι βασισμένος σε μια μοναδική μεθοδολογία που συνδέει τα αποτελέσματα των υποκειμενικών ερευνών ζωή-ικανοποίησης με τους αντικειμενικούς καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας της ζωής στις χώρες.
Η κατανόηση της ποιότητας της ζωής είναι σήμερα ιδιαίτερα σημαντική μέσα υγειονομική περίθαλψη, όπου τα νομισματικά μέτρα δεν ισχύουν εύκολα. Αποφάσεις σε ποιες έρευνα ή θεραπείες για να επενδύσει τις περισσότερες είναι μέσα στενά συνδεδεμένος στην επίδρασή τους στην ποιότητα ενός ασθενή της ζωής.
Η οργανωτική ευημερία εξετάζει τους σχετικούς παράγοντες από μια εταιρική προοπτική, αν και αυτή η ημερήσια διάταξη ενημερώνεται επίσης από την τους εξωτερικούς οδηγούς των εργοδοτών καθήκον--προσοχή και όπως τα πρότυπα ανώτερης διαχείρισης βρετανικών υγείας και ασφάλειας για την πίεση (http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm). Η οργανωτική ευημερία εξετάζει τα ζητήματα ευημερίας που έχουν επιπτώσεις στο προσωπικό μιας επιχείρησης και τα κατορθώνει για να οδηγήσει την αλλαγή και να βελτιώσει την απόδοση.

Περιεχόμενο

Μέτρηση της σχετικής με την υγεία ποιότητας της ζωής (HRQoL)

Μια άλλη μέθοδος την ποιότητα της ζωής είναι με την αφαίρεση «βιοτικό επίπεδο», σύμφωνα με τον τεχνικό ορισμό του όρου. Παραδείγματος χάριν, οι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές και τις μικρές κωμοπόλεις είναι γενικά απρόθυμοι να κινηθούν προς τις πόλεις, ακόμα κι αν θα σήμαιναν μια ουσιαστική αύξηση στο βιοτικό επίπεδό τους. Κάποιος μπορεί έτσι να δει ότι η ποιότητα της ζωής της διαβίωσης σε μια αγροτική περιοχή είναι σημαντική αρκετή για να αντισταθμίσει ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ομοίως οι άνθρωποι πρέπει να πληρωθούν περισσότερο για να δεχτούν τις εργασίες που θα χαμηλώσουν την ποιότητα ζωής τους. Οι εργασίες ή οι αυτοί με το εκτενές ταξίδι όλες νύχτας πληρώνουν περισσότερων, και η διαφορά στους μισθούς μπορεί επίσης να δώσει ένα μέτρο της αξίας της ποιότητας της ζωής.
Υπάρχει ένας αυξανόμενος τομέας της έρευνας ενδιαφερόμενος για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των ποιοτικών της ζωής μέτρων μέσα στη σχετική με την υγεία έρευνα (π.χ. μέσα στις τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές), ειδικά Έρευνα υγειονομικών υπηρεσιών. Πολλοί από αυτούς εστιάζουν στη μέτρηση της σχετικής με την υγεία ποιότητας της ζωής (HRQoL), παρά μια πιό σφαιρική σύλληψη της ποιότητας της ζωής. Εστιάζουν επίσης στη μέτρηση HRQoL από την προοπτική του ασθενή και λαμβάνουν έτσι τη μορφή μόνων ολοκληρωμένων ερωτηματολογίων. Η διεθνής κοινωνία για την ποιότητα της ζωής ιδρύθηκε σε απάντηση σε αυτήν την έρευνα και είναι μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για αυτό το θέμα.
Διάφορες ομάδες και αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν τους τρόπους την ποιότητα της ζωής - δείτε τις εξωτερικές συνδέσεις.

Εφαρμογή στην πολιτική

Βόρεια Αμερική

Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί συχνά, από τη δεκαετία του '80 και ESP η δεκαετία του '90, σχετικά με την παρουσία ή την απουσία αποκαλούμενου victimless εγκλήματα, οι χρήστες του που αναφέρουν από αυτή την άποψη την επίπτωση αυτοί για να μετρήσει το έμφυτο επίπεδο αναταραχής σε μια κοινωνία σε έναν ιδιαίτερο χρόνο. Χρήστες του όρου σε αυτήν την εφαρμογή - ποιοι τείνουν να είναι πολιτικοί ή/και κοινωνικά συντηρητικά - συχνά αναφερθείτε στα victimless εγκλήματα από το εναλλάσσομαι όνομα των «εγκλημάτων ποιότητα--ζωής.» Από κοινού με αυτό, αμερικανικά κοινωνιολόγος James Q. Wilson έχει αρθρώσει τι καλεί Σπασμένη θεωρία παραθύρων, το οποίο βεβαιώνει ότι σχετικά δευτερεύοντα προβλήματα που αφήνονται αφύλακτα (όπως το δημόσιο urination κοντά άστεγοι άτομο) στείλετε το α subliminal μήνυμα εκείνη η αναταραχή γενικά ανέχεται, και κατά συνέπεια, τα σοβαρότερα εγκλήματα θα καταλήξουν την παράδοση (η αναλογία που είναι ότι ένα σπασμένο παράθυρο που αφέθηκε εξιδρώνει μια εικόνα της γενικής φθοράς). Οι θεωρίες Wilson έχουν αναπτυχτεί από πολλές προεξέχοντα Αμερικανό δήμαρχοι, ο ειδικότερα Oscar Goodman Las Vegas, Richard Riordan Λος Άντζελες, Rudolph Giuliani (βλέποντας ως υποκινητής του) μέσα Πόλη της Νέας Υόρκης και Gavin Newsom Σαν Φρανσίσκο. Οι πόλεις τους έχουν καθιερώσει αποκαλούμενο μηά ανοχή πολιτικές, δηλ. αυτός δεν ανέχεται ούτε τα δευτερεύοντα εγκλήματα.
Μια προσπάθεια να ληφθεί η ποιότητα της ζωής πιό υπόψη στις κυβερνητικές αποφάσεις είναι η έννοια του α έβδομα πρότυπα παραγωγής, το οποίο υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις οποιασδήποτε απόφασης πρέπει σήμερα να κριθούν από την επίδρασή της σε έξι γενεές. Αυτά τα μέτρα συνδέονται συχνά Ηνωμένες Πολιτείες με προτεινόμενη Έβδομη τροποποίηση παραγωγής πρόταση ΗΠΑ. Σύνταγμα, και στον Καναδά με Νόμος μέτρησης ευημερίας του Καναδά συνυπογράφων κοντά Mike Nickerson από το πράσινο συμβαλλόμενο μέρος του Οντάριο και Joe Ιορδανία, ένας προηγούμενος Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά Μέλος του Κοινοβουλίου. Αυτή η στρατηγική ακόμα θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί δεδομένου ότι προβλέποντας το μέλλον δεν είναι ποτέ εύκολη. Οι ιθύνοντες επτά γενεές πριν στις αρχές του μέσος-δέκατου έννατου αιώνα θα είχαν τη μεγάλη δυσκολία κατανοώντας τις σημερινές πραγματικότητες.
Αρκετοί Πρώτα έθνη και στον Καναδά και στις ΗΠΑ. φανείτε να δημιουργείστε ανεξάρτητα αυτά τα πρότυπα, πριν από την ευρωπαϊκή επαφή, η οποία φαίνεται να αντιπροσωπεύει την αναλογία ηλικίας μεταξύ των μακρύς-βιωμένων υπερηλίκων και εκφρασμένων των νεογνά από άποψη γενεών, δηλ. οι άνθρωποι ζουν το πολύ-πολύ 100-115 έτη, και αναπαράγουν στους περισσότερους φυλετικούς πολιτισμούς σε περίπου 15-17 ετών, μια αναλογία περίπου επτά σε μια. Έτσι, σύμφωνα με τα πρότυπα, οποιοδήποτε παιδί γεννημένο δεδομένου ότι μια απόφαση λαμβανόταν θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει τον αντίκτυπό του κατά τη διάρκεια της ολόκληρης ζωής τους ως παλαιότερο. Μια άλλη ερμηνεία ότι επτά γενεές είναι πέρα από τη διάρκεια ζωής οποιουδήποτε ατόμου, στην πραγματικότητα θα εξασφάλιζε ότι τα αποτελέσματα των αποφάσεων θα εμφανιστούν ερήμην. Κατά συνέπεια, οι επιλογές για μια απόφαση πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσωπα που δεν θα συναντηθεί ποτέ. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο επιλογέας και τα resultants είναι εξίσου ανώνυμοι ο ένας στον άλλο, που αφαιρεί οποιαδήποτε προσωπική προκατάληψη από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Αν και οι νόμοι για να απαιτήσουν τα πρότυπα για τη μέτρηση της ευημερίας δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, αυξάνονται στη δημοτικότητα μετακίνηση εργασίας, αναγκασμένη προσοχή σε αυτά τα θέματα BAZES το επίπεδο και έχει αρχίσει να προκαλεί τις υποθέσεις των οικονομικών σχετικά με πληθωρισμός και ανεφοδιασμός χρημάτων.
Οι πρώτες μελέτες από JCMOPS στη DT 365 διαπίστωσαν ότι υιοθετώντας τις ΗΠΑ. δολάριο (δηλ. και σοι δύο Καναδάς και Μεξικό) έχει περιπλεχτεί δραστικά από τις προτάσεις να συμφωνήσει, ως προϋπόθεση, στη μέτρηση της ευημερίας, η οποία είναι ακόμα ένα πολύ νέο θέμα. Εν μέρει στο στάβλο ή το φραγμό ένωση νομίσματος, Καναδικό συνέδριο εργασίας, Πράσινο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Πράσινο συμβαλλόμενο μέρος του Οντάριο και Πράσινο συμβαλλόμενο μέρος του Καναδά έχετε όλα τα υποστηριγμένα μέτρα ευημερίας πολύ έντονα. Εντούτοις, υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ πράσινοι οικονομολόγοι ότι κοινά πρότυπα για τη μέτρηση της ευημερίας, και ενδεχομένως επίσης Δημοκρατία Bioregional τα μέτρα, θα απαιτούνταν προκειμένου να εξασφαλίσουν biosecurity μετά από μια ένωση νομίσματος.

Πολιτιστικές αναφορές

Μια ανεξάρτητη αμερικανική ταινία έχουσα το δικαίωμα Ποιότητα της ζωής προσφέρει το α η ιστορία δύο νέων συγγραφέων γκράφιτι πρόφθασε στη σκληρή καταστολή αντι-γκράφιτι βάσει των «νόμων ποιότητα--ζωής» του Σαν Φρανσίσκο.

Δείτε επίσης


Εξωτερικές συνδέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΥΡΓΩΝ;

Αρχειοθήκη ιστολογίου