Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΣΟΥΠΕΡ ΝΟΒΑ...

Αν και όταν ανακοίνωσε ο Μίκης τη διακήρυξη του έσπευσα αμέσως να την υποστηρίζω, αν και όταν κάποιοι επιτέθηκαν στο Θεοδωράκη για τις παλαιότερες πολιτικές του πολιτικές θεώρησα τους επικριτές του μικρόψυχους, διαβάζοντας την παραπάνω ανάρτηση στο "επίσημο" σάϊτ της σπίθας (όπου διαπίστωσα ότι ήδη έχει στηθεί μαγαζί που πουλάει DVD και βιβλία - χωρίς να αναφέρεται κάπου αν τα χρήματα τα παίρνει ο Θεοδωράκης ή το κίνημα και όπου αναγράφεται τουλάχιστον 20 φορές το όνομα Μίκης Θεοδωράκης), είμαι έτοιμος να αναθεωρήσω πλήρως τη στάση μου προς την πρωτοβουλία του Θεοδωράκη και να περάσω και εγώ στο στρατόπεδο των επικριτών του, εκτός και αν δωθεί μια λογική απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις και σχόλια...25.02.2011 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Σπίθα είναι αντιστασιακός χώρος διαλόγου και κοινής δράσης για την εθνική ανεξαρτησία, την λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογική ισορροπία και την πατριωτική αναγέννηση. Αποτελεί ένα διάβημα προς τον ελληνικό λαό να αυτο-οργανωθεί βάσει των καλύτερων κοινοτικών και αντιστασιακών του παραδόσεων. Οδηγοί μας στον νέο αγώνα για την ελευθερία, οι λαμπρές σελίδες που έχει γράψει ο λαός μας, το ακριτικό αντιστασιακό του πνεύμα, η επανάσταση του '21, η μεγάλη Εθνική Αντίσταση του '40-'44, ο αντιαπαοικιακός αγώνας της Κύπρου το 55-59, ο αντιδικτατορικός αγώνας και η εξέγερση του Πολυτεχνείου (1). Πνοή μας, ο ιδιαίτερος αέρας της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης που διαποτίζει όλους τους αγώνες των Ελλήνων.

Η Σπίθα δεν είναι κόμμα, είναι ρεύμα κοινωνίας που φιλοδοξεί να συγκροτήσει κίνημα αντίστασης. Είναι ένας χώρος διαλόγου και κοινής δράσης των Ελλήνων πολιτών, που κινείται πέρα και πάνω από τις πολιτικές παθογένειες, τα συμπλέγματα και τις φαυλότητες που κυριαρχούσαν την προηγούμενη περίοδο και που τόσο βαθιά στην κρίση έχουν βυθίσει το λαό μας..

Οι προοπτικές που δημιουργούνται με την εμφάνιση και το ξεκίνημα της Σπίθας ενισχύουν την ελπίδα για την ισχυροποίηση των δυνάμεων ανατροπής της νοσηρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας. Για αυτό το σκοπό, το σχήμα το οποίο θα επιλέξουμε πρέπει να συμβάλλει στη διεύρυνση της συμμετοχής του ελληνικού λαού στην λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. (2)

Αναζητείται ένα σύγχρονο οργανωτικό σχήμα, που ωστόσο να μην παραβλέπει τις εμπειρίες ανάλογων σχημάτων που χρησιμοποίησε με επιτυχία ο ελληνικός λαός στο πρόσφατο και στο μακρινότερο παρελθόν αλλά και τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν σε ορισμένες χώρες.

Τέτοια παραδείγματα προς μελέτη και σύγκριση μπορούν να θεωρηθούν μεταξύ άλλων οι, εκτός απελευθερωμένου ελλαδικού χώρου, ''οργανώσεις των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς, οι συνεταιριστικές οργανώσεις κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας (Αμπελάκια κ. ά.), οι κώδικες τοπικής αυτοδιοίκησης στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, στις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας καθώς και το οργανωτικό πρότυπο της δημοκρατίας της Ελβετίας. (3)

2.

Με βάση τα παραπάνω, και ως απάντηση στην μαζικότατη ανταπόκριση που έδειξε ο ελληνικός λαός στο κάλεσμα του Μίκη Θεοδωράκη, η Σπίθα συγκροτεί 10μελή Προσωρινή Συμβουλευτική Επιτροπή (4) , με σκοπό την οργάνωση του κινήματός μας. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Η εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας βασισμένου στις κατευθύνσεις της Σπίθας που έχουν ήδη διατυπωθεί από τον ιδρυτή της, Μίκη Θεοδωράκη. (5)
β. Η αποσαφήνιση ενός ελάχιστου επιπέδου ιδεολογικής συμφωνίας και αρχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει των ιδρυτικών κειμένων της Σπίθας, και θα ξεκαθαρίζει το στίγμα του εγχειρήματός μας.
γ. Η διαμόρφωση μιας ελάχιστης οργανωτικής δομής που θα συγκροτήσει σε ρεύμα κοινωνίας όλους αυτούς τους ανθρώπους που έσπευσαν να συμπαραταχθούν στο κάλεσμα του Μίκη Θεοδωράκη.
3.
Μέλος της Σπίθας είναι όποιος: Συμφωνεί με τη διακήρυξη (6) , και σέβεται τις γενικές αρχές, τις κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες της Σπίθας εφόσον παρακολουθούν κανονικά τις κατά τόπους συνελεύσεις και συνεισφέρουν την ελάχιστη οικονομική συνδρομή προς το εγχείρημα, όπως αυτή καθορίζεται από  τα κατά τόπους όργανα.(7)

4.

Η υπό διαμόρφωση οργανωτική δομή της Σπίθας θα χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επικοινωνιακές δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας.  Οι δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι απίστευτα πολλές.  Η επικοινωνία μπορεί να επιμεριστεί σε κάθε καταγραφόμενο στοιχείο. Π.χ. με το επάγγελμα - ειδικότητα μπορούμε να επικοινωνούμε μόνο  με ένα κλάδο, να αντλούμε απόψεις, να κάνουμε εξειδικευμένες δημοσκοπήσεις, να παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις απο μακρυά, ή να συγκεντρώνουμε προτάσεις, να κάνομε έρευνες προς ανίχνευση πρωτοπορειακών ή έξυπνων ιδεών. Το ίδιο με την επικοινωνία κατά ηλικία, μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο εύστοχα στα ενδιαφέροντα τους, ή με διαφορετική θεματολογία κατά φύλο.    (8)
                                                      
5.

Αποδοχή της σημερινής διαίρεσης της χώρας σε Δήμους και Περιφέρειες,(9) μέχρι που νεότερες μελέτες να καθορίσουν κάτι διαφορετικό και δημιουργικότερο. Η οργανωτική δομή να στηριχθεί στη δημοκεντρικό πρότυπο,(10) όπου ο κάθε Δήμος θα αποτελέσει και το μελλοντικό αυτοδιοικούμενο κύτταρο, που θα τεθεί ως βάση λειτουργίας της κοινωνίας. (11) Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία δικτύων συνεργαζομένων-συναγωνιζομένων και ομονοούντων παραγωγικών-κοινωνικών μονάδων, σε κάθε Δήμο, σε κάθε Περιφέρεια και σε ολόκληρη τη χώρα (πχ. σε επίπεδο οικονομίας οι συνεταιριστικές μορφές οργανώσεις της παραγωγής).(12)

Το σχετικά μικρό μέγεθος τής Σπίθας  θα επιτρέψει να ταυτιστεί η ύπαρξη και λειτουργία της με την ποιότητα την διαφάνεια, την εξατομίκευση της ευθύνης και την αποτελεσματικότητα. (13)

Το βασικό καθήκον κάθε μέλους Σπίθας είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια καινούρια Σπίθα στο δήμο του ή το δημοτικό του διαμέρισμα ή σε κάποια μεγάλη επιχείρηση ή εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Θα διενεργούνται πανελλήνιες ψηφοφορίες με συμμετοχή μόνο των επίσημων Σπιθών, (14) χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους,(15) αφού έχουν συζητήσει και αποφασίσει μεταξύ των μελών τους.

Παράλληλα, θα προτείνονται και θα συναποφασίζονται κοινές δράσεις από το Παλλαϊκό Μέτωπο, με προτάσεις που θα μπαίνουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Blog μας. (16)

Οι Σπίθες κατά δήμο, ή περιφέρεια, ή και σε άλλα γεωγραφικά μεγέθη, θα μπορούν να συγκεντρώνονται, με μεταξύ τους πρωτοβουλίες, για να συζητήσουν συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα και να συναποφασίζουν για συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς ανταγωνιστικές εκλογές οργάνων.(17)

Η πολύτιμη δυνατότητά μας θα είναι οι άμεσες μαζικές  συγκεντρώσεις ανυπακοής ή επιβολής  θέσεων, σε όλη την Χώρα, με βασικό σκεπτικό ότι δεν απαιτούμε, αλλά επιβάλουμε την επαναδιανομή της εξουσίας, που ως Λαϊκή Κυριαρχία ανήκει στον Λαό. (18)

6.

Ξεκινώντας από την αρχή της αποφυγής σχηματισμού ενδιάμεσων συμβουλίων, και συντονιστικών επιτροπών, που μπλοκάρουν την απ' ευθείας επικοινωνία (19) και κατασκευάζουν τοπικούς ματαιόδοξους παράγοντες θα πρέπει να επιμένουμε ιδιαίτερα σε ομάδες εργασίας, εναλλασσόμενης σύνθεσης και μεταβλητού αντικειμένου. Βεβαίως θα πρέπει να θεσμοθετηθούν οι κατά τόπους Γενικές Συνελεύσεις των Πολιτών, και Γενικές Συνελεύσεις των Πόλεων. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Πόλεων θα εκλέγουν υπόλογες σε αυτές Συντονιστικές Επιτροπές, έργο των οποίων θα είναι ο δευτεροβάθμιος συντονισμός του κινήματος. (20)
Για να συγκροτηθεί μια Σπίθα και να αναγνωριστεί η συγκρότησή της από το σύνολο της Κίνησης πρέπει να διαμορφωθεί μια ομάδα πρωτοβουλίας που θα πρέπει να απαρτίζεται από 10 άτομα, τουλάχιστον.  Τουλάχιστον πέντε μέλη που εκπροσωπούν την Σπίθα θα πρέπει να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το e-mail εάν υπάρχει, το τηλέφωνο, το επάγγελμα και την κατηγορία ηλικίας.(21)

Στη συνέχεια πρέπει να αναγράφεται ο Τίτλος και ο Εκπρόσωπος τής προτεινόμενης Σπίθας, με το e-mail, την διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
Μετά τον απαραίτητο έλεγχο πληρότητος των στοιχείων η ομάδα θα  επισημοποιείται ως Σπίθα και θα αναρτάται από την διαχείριση τού ιστοτόπου στην υποεπιλογή  Οι Σπίθες στην Ελλάδα.

7.

Η Πανελλαδική Γενική Συνέλευση των Πολιτών (που θα ονομάζεται Κοινόν των Ελλήνων) είναι το ανώτερο όργανο της Σπίθας. Συνέρχεται άπαξ σε ετήσια βάση, ελέγχει τις κατευθύνσεις του εγχειρήματος,  εκλέγει και ελέγχει την Συμβουλευτική Επιτροπή. (22)

8.

Αρωγός στο έργο των γενικών συνελεύσεων, οι επιμέρους Ομάδες Εργασίας και οι Θεματικές Επιτροπές που συγκροτούνται από αυτές και που αναλαμβάνουν να αφουγκράζονται τις διαθέσεις και τις τάσεις του Σώματος, να εμβαθύνουν στα επί μέρους ζητήματα, και να καταθέτουν τις συνθετικές πρακτικές προτάσεις σ' αυτό.

9.

Σε όλα τα εκλεγμένα όργανα της Σπίθας, ισχύει ο θεσμός της ανακλητότητας των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Επίσης, τα μέλη της Σπίθας θα μπορούν να συγκαλούν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα επίπεδα, εφόσον μαζευτούν υπογραφές σε ποσοστό επί του συνόλου των μελών το οποίο θα καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα.

10.

Η εκπροσώπηση της Σπίθας έναντι άλλων πρωτοβουλιών καθώς και αυτή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυθόρμητα και κατά το δοκούν. Οι εκπρόσωποι της Σπίθας έναντι τρίτων, πρέπει να ορίζονται ειτε από τα κεντρικά όργανα του κινήματος(23) , και σε περιφερειακό επίπεδο από τις Γενικές Συνελεύσεις ή το Συντονιστικό όργανο της περιοχής. Η διαδικασία θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, ιδιαίτερα ως προς τα ΜΜΕ, διότι η παρουσία μας σε αυτά κρίνει την σοβαρότητα, την απήχηση και την εικόνα που επιδεικνύει προς την ελληνική κοινωνία το εγχείρημά μας. (24)

11.

Η Σπίθα εμπνέεται και αντλεί την οργανωτική της φιλοσοφία και λογική από τις καλύτερες στιγμές των αντιστασιακών και συνεργατικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. (25) Ταυτόχρονα, μαθαίνει από τα τραγικά λάθη και τις πικρές του εμπειρίες.(26) Έτσι, το εγχείρημα θα πρέπει αφ ενός να διαφυλάττει το πνεύμα της αυθεντικής δημοκρατίας και της αυτο-οργάνωσης, προτάσσοντας αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και ομοσπονδιακές δομές για την πανελλαδική του συγκρότησή. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να επαγρυπνεί, ώστε να μην γίνουν αυτές οι διαδικασίες και οι δομές αντικείμενο κατάχρησης, άλλοθι για χωριστικές λογικές και προσωπικές φιλοδοξίες.(27) Ελευθερία, όχι Ασυδοσία. Δημοκρατία όχι Λαϊκισμός. Κοινοπολιτεία και όχι Κατακερματισμός.(28)


ΣΧΟΛΙΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

(1) Πέραν των εθνικών αγώνων που πολύ σωστά αναφέρονται, δε χρειάζεται μνεία στο Πολυτεχνείο, καθώς υπάρχουν διάφορα θέματα που δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι οι "γενιά του πολυτεχνείου" είναι η γενιά που μας γάμησε και μας έφτασε εδώ που είμαστε. Ολοι όσοι ήταν εκεί, αλλά ακόμα και μερικοί που δεν ήταν καν εκεί, εξαργύρωσαν το Πολυτεχνείο εις βάρος του Ελληνικού λαού και μονοπώλησαν την πολιτική τόσα χρόνια.
(2) Αν και συμφωνώ ότι το νέο πολίτευμα που πρέπει να εφεύρουμε θα πρέπει να εμπεριέχει σίγουρα στοιχεία αμεσοδημοκρατίας, η άμεση δημοκρατία θα πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ, διότι καλή η τεχνολογία, αλλά αν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και κάποιος μας ανακοινώνει το αποτέλεσμα, κινδυνεύουμε να εφεύρουμε το πιο δικτατορικό πολίτευμα, το οποίο με την επίφαση της αμεσοδημοκρατίας θα μας ανακοινώνει τα σχέδια του.
(3) Συμφωνώ απόλυτα.
(4) Ποια σπίθα (με κεφαλαίο Σ) συγκροτεί 10μελή Προσωρινή Συμβουλευτική Επιτροπή; Υπο ποιες προϋποθέσεις; Με ποιες διαδικασίες; Ποιος αποφασίζει; Με ποιο δικαίωμα; Το κίνημα είναι τελικά λαϊκό και οριζόντιο ή είναι ιδιόκτητο του Μίκη; Θα συμμετέχουν όργανα από τη σπίθα π.χ. Θεσσαλονίκης; 
(5) Θα ήταν προτιμότερο και επικοινωνιακά σωστό να δωθεί ο όρος "προτεινόμενος" έτσι ώστε να λειτουργεί καθοδηγητικά προς τις σπίθες και όχι σαν κανονισμός τον οποίο θα συντάξει η 10μελής επιτροπή και θα επιβληθεί στις σπίθες για να γίνουν "νόμιμες" ή "επίσημες".
(6) Θα ήταν προτιμότερο και επικοινωνιακά σωστό να τεθεί η διακήρυξη σε σχολιασμό για να καταλήξουμε στην τελική μορφή.
(7) Τι την ενδιαφέρει την κεντρική σπίθα αν ο σπιθιστής παρακολουθεί ανελειπώς τα μαθήματα σπιθισμού και αν πληρώνει τη συνδρομή του;
(8) Αυτονόητο
(9) Δεν καταλαβαίνω το νόημα της πρότασης.
(10) Ποιος το αποφάσισε αυτό; Με ποια κριτήρια; Με ποια δεδομένα;
(11) Το ίδιο με το προηγούμενο. Τι ανοησίες είναι αυτές;
(12) Κανείς δεν μπορεί να υποδείξει στους ανθρώπους πως θα αυτοδιαχειριστούν τη ζωή τους. Η υπόδειξη και μόνο καταργεί τον όρο "αυτοδιαχείριση", αφού αυτός που υποδεικνύει, δεν αφήνει τους ανθρώπους να αυτοδιαχειριστούν. Στο κανείς συμπεριλαμβάνεται και ο Μίκης, την καλιτεχνική φύση του οποίου είμαι πολύ μικρός για να κρίνω, τις πολιτικές του θέσεις και αποφάσεις όμως μπορώ να τις κρίνω και τις κρίνω ως λανθασμένες. Ευχαριστούμε το μεγάλο Μίκη που υπέδειξε στον Ελληνικό λαό τον τρόπο της αυτοοργάνωσης και της πολιτικής ανυπακοής και τον παρακαλούμε να μας αφήσει να βρούμε τον τρόπο που θα αυτοδιαχειριστούμε.
(13) Δεν είναι το μέγεθος που μετράει. Εχω προσπαθήσει να φτιάξω σύλλογο (πλήρως μελετημένο με έτοιμο καταστατικό που προέκυψε από ζύμωση με μόλις πέντε άτομα και δεν τα κατάφερα. Σημασία έχει η σχέση μεταξύ των ανθρώπων και η δυνατότητα επικοινωνίας.
(14) Τι ανοησία είναι αυτή; Τι θα πει "επίσημη" σπίθα σε ένα κίνημα αυτοοργάνωσης;
(15) Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα διευκρίνηση πριν φτάσουμε στον κωδικό.
(16) Ποιος αναρτά; Ο Μίκης; ή κάποιος από τους συνεργάτες του; ή η 10μελής επιτροπή; Τι ανοησίες Θεέ μου...
(17) Χρειάζονται διευκρινήσεις.
(18) Συμφωνώ απολύτως.
(19) Απ΄ευθείας επικοινωνία με ποιον; Με την κεντρική συντονιστική επιτροπή; Δηλαδή ζητάτε από το λαό να εμπιστευτεί 10 άτομα τα οποία δεν ξέρει ποια είναι και να δεχθεί να θέσει εαυτόν στην υπηρεσία τους χωρίς να ξέρει πως θα επιλεγούν αυτοί οι 10; Υπάρχει περίπτωση να είναι ο θίασος του Θεοδωράκη;
(20) Τον πρωτοβάθμιο έλεγχο ποιος τον ασκεί; Ο θεοδωράκης; ή οι 10 σοφοί;
(21) Σε ποιους θα τα στείλουν; Θα πρέπει να εμπιστευτώ τον Θεοδωράκη και τον Δημητροκάλη; Με ποιες δεσμεύσεις από πλευράς τους;
(22) Ανοησίες. Αν αναφέρεστε σε όλους τους Ελληνες Πολίτες λέτε ανοησίες, ακόμη κι αν θεωρείτε ότι η συνέλευση θα γίνει μέσω skype και εαν αναφέρεστε σε επιτροπή, 10 μελές συμβούλιο ή τον Μίκη και την παρέα του, λέτε ανοησίες.
(23) Μιλάμε για εκπροσώπους ΜΜΕ που θα πρέπει να ορίζονται από τα κεντρικά όργανα του κινήματος χωρίς να αναφέρεται πουθενά πως θα εκλέγονται τα κεντρικά όργανα του κινήματος, έχοντας αποκλείσει τις επιτροπές για να εξασφαλίσετε απ΄ευθείας έλεγχο. Βρώμα η δουλειά.
(24) Αν οι σπίθες δε συμφωνήσουν με μερικές από τις παραπάνω ανοησίες, θα πρέπει να εμποδιστούν να μιλήσουν;
(25) Ποια σπίθα τα κάνει όλα αυτά; Το κίνημα; ή η 10μελής επιτροπή; ή ο Θεοδωράκης; Γιατί τότε δεν γράφετε "Ο Θεοδωράκης αντλεί ..." και γράφετε "η σπίθα αντλεί;"
(26) Ποιανού; Του Θεοδωράκη; Κι αν πεθάνει; 170 χρονών είναι και δεν είναι και στα καλύτερα του. Αν πεθάνει τι θα γίνει; θα αποκτήσει τον έλεγχο η 10μελής επιτροπή;
(27) Ο συγγραφέας δεν εμπνέει αντίστοιχη εμπιστοσύνη.
(28) Δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο πως θα επιτευχθεί αυτό; ποια είναι τα όρια και πολλά άλλα.

Ολα τα παραπάνω, έρχονται σε αντίθεση με τα λόγια του Θεοδωράκη, ο οποιος στις 4 Δεκεμβρίου 2010 είπε:

Αγαπητοί φίλοι,

Με την εξαγγελία για τη δημιουργία ενός Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών δεν αποσκοπώ στον σχηματισμό ενός κόμματος ούτε ενός οργανωμένου λαϊκού κινήματος με οργανώσεις, μέλη και ηγεσία....

Ενώ τώρα μας μιλάει για κεντρικές επιτροπές, μας απαγορεύει να έχουμε επιτροπές πλην της δικής του κεντρικής επιτροπής.

Συνιστώ σε όλες τις σπίθες να είναι επιφυλακτικές και να περιμένουν να δουν που το πάει ο Μίκης και οι συνεργάτες του και να μην τους υπακούσουν τυφλά. Δεν είμαστε πρόβατα να μας ορίζουν κεντρικές συντονιστικές επιτροπές και άλλες παρόμοιες ανοησίες που περιέχει το παραπάνω κείμενο.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με το κάλεσμα του Μίκη δημιουργήθηκαν σπίθες. Μην τον αφήσετε να τις χειραγωγήσει. Δεν γνωρίζετε τους συνεργάτες του Μίκη ούτε πως τους επιλέγει. Κρατήστε τις ομάδες σας χωρίς να δώσετε όλα τα στοιχεία των μελών και αποφασίστε εσείς για την ομάδα σας και όχι η ηλίθια κεντρική επιτροπή των υπερσοφών. Χορτάσαμε από αυτούς.

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ

8 σχόλια:

 1. Αγαπητέ φίλε

  Θυμάσαι ότι πάντα κρατούσα κάποια επιφύλαξη χωρίς να επικρίνω, γι αυτό και δε μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση τα παραπάνω.

  Αυτό που θέλω να πω για άλλη μια φορά είναι ότι το μόνο αληθινό κίνημα είναι αυτό που θα έχει για έμβλημα του την ελληνική σημαία και θα απαρτίζεται καθαρά από λαό, ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. Μόνο ένα τέτοιο κίνημα έχει ελπίδες να αλλάξει κάτι στον τόπο μας.

  Α.Ζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θυματαικανεις τον ΚΟΛΛΑ¨?
  Τον πρωτοπαππα απο που ηλθε
  Ο πολυζωγοπουλος τι εγινε ρε παιδια?
  για τον κουσελα δεν ακουω κι εχω αρχισει να ανησυχω. Καποιοι λενε οτι εγινε υφυπουργος οικονομιας. Δεν το πιστευω.Διαδοσεις θα ειναι. Το παληκαρι ηταν πρωτο στις κινητοποιησεις και στις απεργιες.
  Τωρα πρωτος και καλυτερος ο παναγοπουλος.αργηγος στη πορεια ο κος μουφα.
  Μαντευω "μελλων υφυπουργος εργασιας"
  Ξερουν τα λαμογια τι κανουν .ξερουν ποιες βαλβιδες θα ανοιξουν και τι θα μπλοκαρουν ,προκειμενου να διατηρησουν την εξουσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάνω που αρχισαμε να πιστεύουμε σε κάτι μέσα στην απιστευτη χαβούζα παραπλάνησης,ψεμμάτων,συκοφάντησης και εξευτελισμού ήρθε και η χαριστική βολή. Αν ολα αυτά τα εχει υπαγορέυσει ο Μικης νομιζω οτι δεν χωράνε αμφισβήτηση. Λυπάμαι, λυπάμαι αφάνταστα. Ισως πρέπει να ατσαλωθούμε και να γεννήσουμε νέους ήρωες. Άλλωστε τον Κολοκοτρώνη πόσοι τον ήξεραν πριν γίνει ο ηγέτης της επανάστασης;
  Κουραγιο παιδιά.Θα κάνει ξαστερια.
  Τομ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το άρθρο του Τραϊανού, "Μίκης Θεοδωράκης… ο τελευταίος επιζών προδότης" θα σας λύσει κάποιες απορίες
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εγώ πάντως δεν λέω πουθενά ότι είναι προδότης.

  Λέω ότι δε μας τα λέει καλά και ότι υπάρχουν απορίες όσον αφορά στο συντονισμό.

  Το αν είναι πατριώτης, ή συνειδητός προδότης, ή ασυνείδητος προδότης λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι εκμεταλεύονται το ρομαντισμό του θα φανεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η αλήθεια είναι ότι ο σύνδεσμος που μου έστειλες με προβλημάτισε αρκετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ganjafarm3r είπε... Το άρθρο του Τραϊανού, "Μίκης Θεοδωράκης… ο τελευταίος επιζών προδότης" θα σας λύσει κάποιες απορίες
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
  επιβεβαιωνω και εγω
  http://ofis780.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Φυσικά, ο υπερασπιστής της δημοκρατίας "Θαλαμοφύλακας" διέγραψε το σχόλιο που έκανα εδώ πριν από μερικές ημέρες.

  Εύγε, δημοκράτη μου!

  Γιώργος Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου