Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΝΟΧΛΗΣΗ......!

Το πράσινο φως άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ώστε να μπορούν οι πολιτικοί και οι υποψήφιοι στις εκλογές να μπορούν να στέλνουν μηνύματα στα κινητά των πολιτών. Η Αρχή επιτρέπει την αποστολή τόσο γραπτών μηνυμάτων όσο και πολυμέσων, αρκεί βέβαια να έχουν πολιτικό περιεχόμενο !!!!!!!


Επιτρέπεται πλέον και επίσημα, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), με πολιτικό περιεχόμενο.Η Αρχή εξέδωσε οδηγία, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, στην οποία εξηγείται πως:
Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνονται:
- Τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)
- Αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης, ακούγεται μαγνητοφωνημένο μήνυμα
- Επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
- Φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου Τηλεφωνητή
- Σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS)
- Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Παρόλα αυτά, η Αρχή καθιστά σαφές πως η χρήση όλων των εν λόγω τρόπων επικοινωνίας προϋποθέτει, την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη.
Μάλιστα επισημαίνεται πως η συγκατάθεση του παραλήπτη είναι απαραίτητη ακόμα και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας από νόμιμες πηγές, όπως για παράδειγμα τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Όμως.....
.... υπογραμμίζει η Αρχή, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), χωρίς τη συγκατάθεση του "υποκειμένου των δεδομένων", εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων. Μάλιστα, η προηγούμενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα,
πχ. είναι νόμιμη η αποστολή μηνυμάτων όταν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτικού χαρακτήρα της.
Αντιθέτως, δεν θεωρείται παρόμοια επαφή και δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης, όπως για παράδειγμα η χρήση του αρχείου πελατών από υποψήφιο βουλευτή.
2) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, και αυτό σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.
Συμπέρασμα ...;
... κανονίστε την πορεία σας 

Από:  ΑΝΤΙ-"Αντιπροσώπευση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΥΡΓΩΝ;

Αρχειοθήκη ιστολογίου