Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

Τι σημαίνει άρνηση της πληρωμής του χρέους;

Άρθρο του Δημήτρη Καζάκη.
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ”

H ελληνική κυβέρνηση επισήμως επιχειρεί να ταυτίσει την άρνηση πληρωμής του χρέους με την πτώχευση της χώρας. Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Άρνηση της πληρωμής του χρέους εδώ και τώρα, σημαίνει άμεση παύση πληρωμών προς τους δανειστές. Με απλά λόγια:
♦  Γλιτώνουμε τα 8 με 11 δισ. ευρώ που έχουμε να πληρώ­σουμε στις 19 Μαΐου και για τα οποία η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να αποδεχτεί τα σκληρά μέτρα που ζήτησε η «τρόικα».
♦  Γλιτώνουμε τα πάνω από 8ο δισ. ευρώ που είμαστε ανα­γκασμένοι να καταβάλλουμε κάθε χρόνο στους δανειστές και . για τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δανειζόμαστε συνεχώς διογκώνοντας το δημόσιο χρέος.


1.«Μα δεν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις» ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Ψέμα. To 97% όσων δανειστήκαμε την τελευταία δεκαετία πήγαν στην εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων. Μόλις το 3% κάλυψε ελλείμματα του Δημοσίου!
 • Μόνο με την πτώχευση και την παύση πληρωμών που ετοι­μάζουν η κυβέρνηση και οι επιτηρητές της δεν θα πληρώνονται μισθοί και συντάξεις.
 • Μόνο με την πολιτική που ακολουθείται σήμερα είναι  σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα καταντήσουμε σαν την Ιρλανδία την οποία οι περιοριστικές πολιτικές ανάγκασαν, μετά την περικοπή του 13ου και 12ου μισθού, να πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους κάθε δεύτερο ή τρίτο μήνα.
 • Μόνο με αυτή την πολιτική θα βρεθεί στην ανάγκη η κυβέρνηση να δεσμεύσει τις λαϊκές καταθέσεις στις τράπεζες, όπως έγινε στην Αργεντινή, προκειμένου να περισώσει το τρα­πεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο βρίσκεται ένα μόλις βήμα πριν από τη χρεοκοπία.
Αντίθετα, γλιτώνοντας από τον φόρο αίματος που πληρώνει η χώρα στους δανειστές, ο οποίος το 2009 έφτασε στο 35% του ΑΕΠ, όχι μόνο μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνου­με μισθούς και συντάξεις, αλλά και με τους πόρους που θα περισώσουμε μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια γενναία αναδιανομή εισοδημάτων προς όφελος πρώτα και κύρια των μισθωτών και συνταξιούχων. Κι αυτό όχι μόνο ή απλώς για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ή βελτίωσης του επιπέδου της ζωής τους, αλλά γιατί μόνο έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια αληθινή παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.


2. Μα, λένε, δεν θα μπορούμε να δανειστούμε για να καλύψουμε το έλλειμμα του κράτους.
Είναι αλήθεια ότι με την άρνηση της χώρας να αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές της δεν θα μπορέσει ξανά να βγει στη διεθνή αγορά ομολόγων για να δανειστεί. Αυτό, όμως, δεν είναι κακό, αλλά καλό. Αλίμονο αν η χώρα χρειάζεται να δανείζεται από τη διεθνή κερδοσκοπία: έχει χάσει το παιχνίδι από χέρι. Αν εκλείψει η εξυπηρέτηση των δανείων, οι πραγμα­τικές δανειακές ανάγκες της χώρας είναι ασήμαντες. Κάλλιστα μπορεί να τις καλύψει από το εσωτερικό, με όπλο το δικό της εθνικό νόμισμα, όπως έκανε για δεκαετίες πριν μπει στο ευρώ, χωρίς να κινδυνεύει από χρεοκοπία.

3.Το έλλειμμα του κράτους δεν αποτελεί ταμπού. Αν το κράτος σπαταλά τα έσοδα του σε «ημετέρους», κρα­τικοδίαιτους επιχειρηματίες και μεγαλοεργολάβους και γενικά στο «τάισμα» της κομματικής ολιγαρχίας, τότε τα ελλείμματα του είναι εκ φύσεως παρασιτικά και αποτελούν μεγάλο βραχνά για την οικονομία. Αντίθετα, αν το έλλειμμα του κράτους εντάσ­σεται σε ένα ευρύ δημοκρατικό σχέδιο επενδύσεων στην παρα­γωγή, που εξασφαλίζει για τον εργαζόμενο πληθυσμό σταθερή απασχόληση με αξιοπρεπείς αμοιβές και στην οικονομία ως σύνολο νέο εισόδημα, τότε μπορεί να αποτελέσει έναν από τους στυλοβάτες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

4. Τι θα γίνει όμως με τους «γύπες» της αγοράς; Μόνο με τη μονομερή άρνηση της πληρωμής του χρέους μπορούν να αντιμετωπιστούν. Υπό την προϋπόθεση της αποχώ­ρησης από την Ευρωζώνη, η οποία όχι μόνο παρέχει τη δυνατό­τητα να επανέλθουμε στο εθνικό νόμισμα και να αποκτήσουμε τον έλεγχο της οικονομίας, αλλά και στερεί από τους «γύπες» τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια εις βάρος μας. Το να πτωχεύσει η χώρα εντός του ευρώ είναι γι’ αυτά τα κεφάλαια η πιο πρόσφορη λύση.

5. Όμως μια επαναφορά στο εθνικό νόμισμα δεν σημαίνει διαρκείς υποτιμήσεις και οικονομική καταστροφή; Δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα πριν μπει στο ευρώ υπέστη με τους χειρότερους δυνατούς όρους πάνω από 12 επίσημες υπο­τιμήσεις της δραχμής σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση. Καμιά απ’ αυτές δεν την οδήγησε στη χρεοκοπία. Η επαναφορά στο εθνικό νόμισμα δεν θα γίνει για να το διαθέσουμε βορά στους κερδοσκόπους της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος, όπως έκαναν ανέκαθεν οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας, αλλά για να λυτρωθούμε από τις διαρκείς πιέσεις της κερδοσκοπίας, να ελέγξουμε την οικονομία μας, να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγική της ανάπτυξη, να στηρίξουμε το λαϊκό εισόδημα, να επαναπροσανατολίσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.
Το αν μια υποτίμηση ενός εθνικού νομίσματος είναι κατα­στροφική ή ευεργετική για την παραγωγή και τα εισοδήματα εξαρτάται πρωτίστως από την πολιτική που το υποστηρίζει.
Αν συνοδεύεται από πολιτική σκληρής λιτότητας, παραγω­γικής απο-επένδυσης, ανοίγματος των αγορών και διάλυσης του «κοινωνικού κράτους» στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας», τότε πράγματι οδηγεί στην καταστροφή.

♦ Αν γίνεται για να χρηματοδοτηθούν η παραγωγή και οι εξαγωγές της, αν συνοδεύεται με ισχυρές πολιτικές κοινωνικής προστασίας και στήριξης του λαϊκού εισοδήματος, τότε ακόμη και μια απρόσμενη μεγάλη υποτίμηση δεν θα επιφέρει σοβαρή ζημιά στην οικονομία και την κοινωνία.

6. Το τραπεζικό σύστημα όμως δεν θα καταρρεύσει; Το σίγουρο είναι ότι οι τράπεζες είναι ήδη υπό κατάρρευση. Ο μόνος τρόπος για να διασωθούν, μαζί με τις λαϊκές αποταμι­εύσεις και καταθέσεις, είναι η εθνικοποίηση των βασικών τρα­πεζών και η μεταστροφή τους από ιδρύματα σαράφικης εκμε­τάλλευσης της επιχείρησης και του νοικοκυριού σε μοχλούς αναδιοργάνωσης και αναπτυξιακής στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, του ατομικού παραγωγού και επιχειρη­ματία και του νοικοκυριού/Ετσι μπορεί να ελεγχθεί και η εκροή κεφαλαίου στο εξωτερικό, που αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες πληγές της ελληνικής οικονομίας.
Η μονομερής άρνηση της πληρωμής του χρέους, όπως κι αν τη δει κανείς, είναι ο μόνος τρόπος για να διασωθεί η χώρα από την πτώχευση και την καταστροφή και η μόνη ευκαιρία για να διασώσουν οι εργαζόμενοι τα εισοδήματα τους, τη δουλειά τους, τις συντάξεις και τα δικαιώματα τους. Για να υπάρξει προ­οπτική για τους νέους, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, για την ίδια τη χώρα…

13 σχόλια:

 1. ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗΝ ΜΑΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΝΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΙΜΗΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και πόυ είσαι ακόμα...

  Δες σε παλιότερη ανάρτηση τί λέει ο οικονομολόγος του ΔΝΤ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ειδικά προνόμια που καθιστούν απαγορευτική κάθε σκέψη της ελληνικής κυβέρνησης για στάση πληρωμών και επιβολή νέων όρων εξυπηρέτησης του χρέους παρέχει στην «τρόικα» η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο: η αλληλεγγύη του ΔΝΤ και των κρατών της Ευρωζώνης στην......
  Ελλάδα, με τη χορήγηση του δανείου των 110 δις. ευρώ, εκδηλώνεται υπό τον όρο, ότι θα έχουν το δικαίωμα κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας σε κάθε περίπτωση αθέτησης πληρωμών από την Ελλάδα.

  Ουσιαστικά, το Δημόσιο παίρνει ένα δάνειο, το οποίο θα δεσμεύει το ελληνικό κράτος όπως περίπου δεσμεύεται ένας ιδιώτης, όταν λαμβάνει δάνειο από μια τράπεζα: αν δεν εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, για να εξοφληθεί το χρέος. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του διεθνούς δανείου των 110 δις. ευρώ, αλλά με έναν ακόμη χειρότερο όρο: η διαδικασία κατασχέσεων δημόσιας περιουσίας μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και αν η Ελλάδα φανεί ασυνεπής στις πληρωμές της σε ιδιώτες πιστωτές και όχι προς τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και ΔΝΤ.

  Με τον τρόπο αυτό, το διεθνές σύστημα «έδεσε» την Ελλάδα, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το δρόμο της Ρωσίας ή της Αργεντινής, λέγοντας πολύ απλά «δεν πληρώνω» και επιδιώκοντας να εκβιάσει μια ευνοϊκότερη συμφωνία εξυπηρέτησης του χρέους. Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την «τρόικα», κάθε τέτοια προσπάθεια θα οδηγεί σε διαδικασίες κατάσχεσης κρατικών ακινήτων, μετοχών, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων.

  Ο όρος που «δαγκώνει» κρύβεται στο άρθρο 14, με τον τίτλο «Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία». Εκεί ορίζεται, ότι:

  1. Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
  2. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.
  4. Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη.
  5. Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

  Ουσιαστικά, δηλαδή, αν το Δημόσιο αθετήσει υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών, αυτοί θα μπορούν να εκδώσουν, με βάση το αγγλικό δίκαιο, μια διεθνή «διαταγή πληρωμής», προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη συνέχεια, με την απόφαση αυτή θα μπορούν να επιβάλλουν στα ελληνικά δικαστήρια την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, από δημόσια ακίνητη περιουσία, μέχρι μετοχές σε εταιρείες ή άλλα δικαιώματα! Το Δημόσιο, με τη σύμβαση δανειοδότησης έχει αμετάκλητα παραιτηθεί όλων των δικαιωμάτων του να εμποδίσει αυτές τις διαδικασίες, με τις οποίες η χώρα θα «βγει στο σφυρί» για την ικανοποίηση των πιστωτών της…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν είναι ακριβώς έτσι.

  Το μνημόνιο πάσχει από 100 μεριές νομικά.

  Εκτός την μήνυσης που υπέβαλε ο Αντωνίου με την οποία κατηγορεί για εσχάτη προδοσία τους Βουλευτές που ψήφισαν το μνημόνιο, υπάρχει και άλλο νομικό πρόβλημα, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ και ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ να υπογράφει μνημόνια.

  Ο όρος μνημόνιο είναι πολύ ασθενής νομικά.

  Αν σηκωθεί ΤΩΡΑ ο Ελληνικός λαός, μια χαρά θα ανατρέψουμε τη σύμβαση και ας βγάλουν όσες διαταγές πληρωμής θέλουν.

  Το μνημόνιο είναι άκυρο νομικά, και δικαιούμαστε να μην το αναγνωρίσουμε.

  Αν καθυστερήσουμε κι άλλο, μετά θα γίνουν αυτά που λές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ. ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αν αρνηθείς το δημόσιο χρέος, πώς θα προχωρήσεις έστω και με τη δραχμή; Ποιός θα δεχθεί να σε δανείσει αφού και τη δραχμή να έχουμε πρέπει να δανειστούμε. Πώς θα προχωρήσουμε αφού δεν παράγουμε τίποτα;
  Τι θα γίνει με τα χρέη των πολιτών στις τράπεζες;
  Θα πούμε οτι είναι προιόν απάτης και δεν θα τις πληρώσουμε;
  Έχουμε δανειστεί σε ευρώ και θα αποπληρώσουμε με υποτιμημένη δραχμή; Ούτε τα τρισέγγονα μας δεν θα προλάβουν να αποπληρώσουν ένα στεγαστικό.
  Οι αποταμιεύσεις (για όσους έχουν) στις τράπεζες τι θα γίνουν;
  Αν ήταν έτσι απλά και εύκολα όπως τα λες θα είχαν γίνει.
  Μπορεί βέβαια και να γίνουν αν φτάσουμε στο απόλυτο αδιέξοδο. Και θα είναι καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άλλη μία ατάκα των καιρών μας...
  Βασίζεται στην ημιμάθεια του λαού όπως άλλωστε και οι πιο επικίνδυνες απόψεις.
  "Να κόψουμε δραχμή!!!"
  "Να επαναπατρίσουμε τα κεφάλαια!!!"
  "Να καταγγείλουμε το ΔΝΤ!!!"
  Ότι να 'ναι και απ' όλα, αρκεί να ακούγεται σπουδαίο και σημαντικό...
  Εκτός εάν θέλουμε να κλείσουμε σύνορα, να καταργήσουμε την Δημοκρατία και να γίνουμε η παλιά Αλβανία. ΜΟΝΟ έτσι λειτουργεί το παραπάνω σχέδιο...

  Μην τσιμπάτε αδέρφια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για όλα όσα ρωτάτε υπάρχουν απαντήσεις.

  Μερικές είναι εδώ:
  http://thalamofilakas.blogspot.com/2010/06/blog-post_25.html

  Εν πάσει περιπτώσει υπάρχουν απαντήσεις. Η έστω μπορουμε να συζητήσουμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε αντί να μυξοκλαίμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. namyranidro_pl : Εχουμε συνηθίσει τόσο να ζούμε με δανεικά, που η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι ποιος θα μας δανείζει.

  Δεν αναρωτιώμαστε γιατί πρέπει κάποιος σωνει και καλά να μας δανείζει.

  Αναρωτιώμαστε ποιος θα μας δανείζει.

  Ρωτάω λοιπόν:

  Υπάρχει εστω και μια περίπτωση όσα λένε για τον εθνικό μας πλούτο να είναι αλήθεια; Μήπως εκμεταλευόμενοι τον εθνικό αυτό μας πλούτο μόνοι μας χωρίς να μας τον κατασχέσουνε με τα κέρδη μια χαρά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα;

  Τα χρέη των πολιτών στις τράπεζες θα μηδενιστούν. Οι τράπεζες πήραν αρκετά χρήματα από τους πολίτες (τα 28 δις ομολογα του Καραμανλή είνα η τελευταία) και δεν χρειάζονται άλλα. Δεν χρειαζομαστε τράπεζες που να μας πίνουν το αίμα. Χρειαζόμαστε τράπεζες που να υπάρχουν για μας και να κερδίζουν τόσο μόνο όσο χρειάζονται για τα λειτουργικά τους.

  Ακούγεται ακραίο το ονα κλείσεις τις ιδιωτικές τράπεζες, αλλά μου ακούγεται πιο ακραίο να μου κατασχέσουν την χώρα μου για να τις σώσω.

  Ολόκληρο τ δημόσιο χρέος είναι προϊόν απάτης.

  Ολα όμως αυτά μας φαίνονται αδιανόητα χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Τα φοβόμαστε χωρίς να ξέρουμε το γιατί.

  Οσον αφορά στον στόχο, δεν μιλάω για κινητοποιήσεις για να αποκτήσουν τα πρόβατα περισσότερο σανό. Μιλάω για επανάσταση. Οχι με όπλα. Με πολιτική ανυπακοή. Αυτην που δίδαξε ο Γκάντι.

  Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη σε τροχιά πτώχευσης. Αν πτωχεύσουμε, θα μας κατάσχουν την πατρίδα μας. Αν αρνηθούμε το χρέος, δεν θα μας κάνουν τίποτα. Θα βρούνε όλα τα λεφτά που χρειαζομαστε για να μην βγούμε από το ευρω. Δεν θέλουν να βγούμε αππό το ευρώ. Ολος ο κοσμος εχει τα μάτια του στραμένα επάνω μας. Δεν θελουν να παρει διαστασεις το θέμα, γιατί θα τους γκρεμίσουμε το χάρτινο οικοδόμημα.

  Δεν ισχυρίζομαι οτι θα είναι όλα εύκολα. Ισχυρίζομαι όμως ότι έτσι θα πιασει τόπο η προσπάθειά μας, ενώ έτσι όπως πάμε θα ξυπνήσουμε σε μια πατρίδα που δεν θα μας ανήκει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ELEOS! είπε...

  Άλλη μία ατάκα των καιρών μας...
  Βασίζεται στην ημιμάθεια του λαού όπως άλλωστε και οι πιο επικίνδυνες απόψεις.
  "Να κόψουμε δραχμή!!!"
  "Να επαναπατρίσουμε τα κεφάλαια!!!"
  "Να καταγγείλουμε το ΔΝΤ!!!"
  Ότι να 'ναι και απ' όλα, αρκεί να ακούγεται σπουδαίο και σημαντικό...
  Εκτός εάν θέλουμε να κλείσουμε σύνορα, να καταργήσουμε την Δημοκρατία και να γίνουμε η παλιά Αλβανία. ΜΟΝΟ έτσι λειτουργεί το παραπάνω σχέδιο...


  Ολα τα έβγαλες σκάρτα, ψεύτικα και λαοπλάνα, χωρίς ουτε ένα επιχείρημα. Ούτε δεύτερη συζήτηση. Εσύ λοιπόον που στηρίζεσαι και τα μηδενίζεις όλα χωρίς δεύτερη σκέψη;

  Γιατί σου φαίνονται όλα αδύνατα;

  Πως κατάφερε το Εκουαδόρ και εδιωξε το ΔΝΤ και εσύ δεν μπορείς; Πως το έκανε η Ισλανδία και εσένα σου φαίνεται αδιανόητο; Πως το έκανε η Αργεντινή και εσένα δεν σου περνάει από το μυαλό;

  Γιατί μπορούν όλοι οι άλλοι να κάνουν πράγματα επικίνδυνα και αδιανόητα και εμείς όχι;

  Δεν είναι εξίσου αδιανόητο το να υποθηκεύει κάποιος την περιουσία σου χωρίς εσύ να δείς έστω και ένα ευρώ από τα χρήματα ου θα πάρουν;

  Γιατί δεν επιχειρηματολογείς και το απορριπτεις χωρίς κουβέντα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Διαβασες το κείμενο;

  Η το απέρριψες χωρίς σκέψη;

  Το κείμενο αναφέρει που θα βρείς χρήματα χωρίς να δανειστείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. 1.Τη λύση τη δίνει το ίδιο το μνημόνιο. Σε παράγραφο απαγορεύει την Ελλάδα να δανειστεί από Κίνα και Ρωσία.
  2. Σε περίπτωση που επιστρέψουμε στη δραχμή δεν θα δανειστούμε δραχμές από κανένα απλά θα τυπώσουμε. Πρέπει όμως η Τράπεζα της Ελλάδας να γίνει 100% τράπεζα της Ελλάδας. Αν Κίνα και Ρωσία δέχονται τις δραχμές για ανταλλαγή προϊόντων ας μην τις δέχονται τα άλλα κράτη.
  3. Αν όλα δεν ήταν κανονισμένα δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ. Όταν παρέλαβε η ΝΔ ο Αλογοσκούφης έκανε απογραφή άρα ήξερε ακριβώς το χρέος της Ελλάδας και ότι δεν μπορούσε να αντέξει περισσότερο. Τότε έπρεπε να πει την αλήθεια στους Έλληνες. Γιατί δεν το έκανε και γιατί δεν τιμωρήθηκε?
  Για την τράπεζα της Ελλάδας υπάρχει ένα πολύ καλό άρθρο στην ενότητα αργυραμοιβοί.
  Τέλος πιστεύω ότι η ημιμάθεια είναι απείρως καλύτερη από την πλήρη άγνοια που έχουν το 98% των πολιτών για το τραπεζικό και νομισματικό σύστημα.
  drosulitis

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου