Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΛΑΚΑ: ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ!

Διαβάζοντας την περιβόητη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Eλληνικής Kυβέρνησης του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Ε., το πρώτο που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι μια τεράστια συναισθηματική κατάρρευση, ένα αίσθημα θυμού και αγανάκτησης. Το ύφος και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη χώρα μας οι κατά τα άλλα εταίροι μας στην Ε.Ε., μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτό των...

εισπρακτικών εταιρειών ή στην καλύτερη περίπτωση με αυτή του «σοβαρού και ηθικού» εκβιαστή.

Από τον ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΠΑΤΑΗ*

Σε παρά πολλά σημεία του μνημονίου χρησιμοποιείται η φράση «Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει…» - η αναφορά είναι για τη Βουλή των Ελλήνων .
Είναι άξια απορίας η σιγουριά με την οποία αναφέρονται σε νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένους Έλληνες βουλευτές. Ακόμη, μεγάλη αίσθηση προκαλεί η πρωτοφανής ποδοπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατικής νομιμότητας, ακόμα και σε βασικές Συνταγματικές αρχές.
Αφού ξεπεράσεις το πρώτο αυτό στάδιο, ξεκινάς μια δεύτερη ανάγνωση, προσπαθώντας να αντιληφθείς τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι όροι αυτής της σύμβασης. Η Γερμανία δεν έχει υπογράψει
Αρχικά παρατηρούμε αυτούς που έχουν βάλει την υπογραφή τους. Πουθενά δε βλέπουμε την υπογραφή της Γερμανικής Κυβέρνησης. Ενώ υπογράφουν όλες οι χώρες του ΕΥΡΩ, για λογαριασμό της Γερμανικής Κυβέρνησης υπογράφει η Γερμανική τράπεζα KfW.

Πουθενά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Η δανειακή αυτή σύμβαση αφορά καθαρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έπρεπε να διέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όμως, προς μεγάλης μας έκπληξης, διαπιστώνουμε ότι η σύμβαση αυτή διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο (Σύμβαση Όρος 14 παρ.1). Μιας χώρας, δηλαδή, που δεν είναι καν μέλος της ευρωζώνης, αλλά το Δίκαιό της είναι πολύ πιο κοντά στο Αμερικανικό Δίκαιο. Σημαντικό εργαλείο πίεσης για το Δ.Ν.Τ.

Μπορούν, εάν θέλουν, να κατασχέσουν και την Ακρόπολη!
Σημαντικότατος όρος της δανειακής αυτής σύμβασης, η οποία αφορά άμεσα στην εθνική μας κυριαρχία, αναφέρεται στο Παράρτημα 4 παρ. 11 Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης του Μνημονίου: «…ούτε ο Δανειολήπτης, δηλαδή η Ελλάδα, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία, έχουν ασυλία λόγω της Εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης -συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση».
Ακόμα, σε συνδυασμό με το παραπάνω «με την παρούσα ο Δανειολήπτης (δηλαδή η χώρα μας) αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας, όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του, στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος» (Σύμβαση Όρος 14 παρ.5), σημαίνει ότι: Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορέσουμε να πληρώσουμε τα δάνεια, θα έρθουν κάποιοι κύριοι με πανάκριβα κουστούμια και θα απαιτήσουν να κατάσχουν ό,τι έχει στην κατοχή του το ελληνικό Δημόσιο. Τη Βουλή, την Ακρόπολη, ένα νοσοκομείο, κάποιο νησί ή ό,τι άλλο θέλουν!
Ψάχνω στο λεξικό να βρω μια λέξη που να χαρακτηρίζει το μέγεθος της παραπάνω εκχώρησης, αλλά δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη.
Πάντως, ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ δεν είναι.

Κρυφά «νέα μέτρα», για να εισπράξουν 10,85 δισ. ευρώ επιπλέον!
Συνεχίζοντας την ανάγνωση των οικονομικών δεδομένων της συμφωνίας, αυτό που εντυπωσιάζει είναι η απόλυτη λεπτομέρεια σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αναφορά ότι όλα αυτά αφορούν τη ζωή και το μέλλον 10.000.000 ψυχών τουλάχιστον.
Με απόλυτη λεπτομέρεια υπάρχουν τα μέτρα που αφορούν το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το φορολογικό, τη νέα διάρθρωση του ελληνικού Δημοσίου.
Η ανάλυση των μέτρων είναι τόσο μεγάλη, που δεν επιδέχεται καμία παρέμβαση από κανέναν Υπουργό και Υπουργείο. Είναι όλα κοστολογημένα και σε απόλυτους αριθμούς ανά έτος. Το σύνολο των μέτρων που είναι καταγεγραμμένα στο μνημόνιο, αποδίδουν το ποσό των 19,15 δισ. ευρώ. Υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ, τα οποία πρέπει να αποδώσουν για το 2012 0,9 δισ.,
για το 2013, 4,2 δισ. και το 2014 5,75 δισεκατομμύρια. Συνολικά, δηλαδή, μέτρα 10,85 δισ., που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Με μια άλλη ματιά, μας έχουν πει το ένα τρίτο από τα μέτρα που θα πάρουν τα επόμενα 4 χρόνια.

Τα «άγνωστα» μέτρα!
Παρακάτω αξίζει να αναφερθώ σε κάποια από τα μέτρα, τα οποία έχουν γραφεί στο μνημόνιο, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετά γνωστά.
1. Κατάργηση των περισσοτέρων από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το επίδομα αλληλεγγύης.
2. Μείωση των δημοσίων επενδύσεων.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκ μέρους της Κυβέρνησης, θα συστήσει ανεξάρτητο Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Σταθερότητας για την υποστήριξη των τραπεζών, αν χρειαστεί.
4. Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να αναθεωρήσει το πλαίσιο διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και των συμβάσεων.
5. Μη χορήγηση της τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων.
6. Μείωση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους.
7. Διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής σε υπηρεσίες οι οποίες σήμερα εξαιρούνται και μεταφορά τουλάχιστον του 30% από τη χαμηλή κλίμακα (10%) στην υψηλή (21%).
8. Συλλογή εσόδων από δανειοδότηση τυχερών παιγνίων.
9. Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημοσίων επιχειρήσεων.
10. Η ενδυνάμωση της θέσης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα υπόλοιπα Υπουργεία, κατά την προετοιμασία και εκτέλεση του προϋπολογισμού (δίνοντας στον Υπουργό δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις για δαπάνες και την εκτέλεσή τους ).
Σε συνέχεια του κοινωνικού διαλόγου, η Κυβέρνηση θα προτείνει και το Κοινοβούλιο
θα υιοθετήσει τη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου μισθολογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, που θα προβλέπουν τη μείωση της αμοιβής της υπερωριακής εργασίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Θα επιτρέψει σε τοπικά σύμφωνα να θέτουν τις μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερα από τις κλαδικές συμφωνίες και να εισάγουν αμοιβές που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τους κατώτερους μισθούς, με εισαγωγή μισθών κάτω από τον κατώτερο μισθό (sub-minima) για ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι και θα εφαρμόσει μέτρα που θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες κατώτατοι μισθοί θα παραμείνουν σταθεροί σε ονοματικούς όρους για τρία χρόνια.
Η Κυβέρνηση θα αλλάξει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας, παρατείνοντας την περίοδο μαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, μειώνοντας το συνολικό επίπεδο αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς αποζημίωσης θα είναι το ίδιο για ειδικευόμενους και ανειδίκευτους εργάτες, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ενεργοποίησης των κανόνων μαζικών απολύσεων, ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις και διευκολύνοντας τη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και ημιαπασχόλησης.
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα απελευθερώνει τις δραστηριότητες των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
Ακόμη, στα πλαίσια της Δημοσιονομικής προσαρμογής: α) Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, επιπροσθέτως του κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. β) Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ΜΗ αλκοολούχα ποτά. γ) Επιδόματα ανεργίας με κριτήρια τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης. Στόχος είναι η εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ.

Είναι δεδομένο ότι η ανάλυση όλων των μέτρων του μνημονίου είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία, που δεν μπορεί να γίνει με ένα περιορισμένο σε έκταση κείμενο.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος από το περίφημο Υπόμνημα και τη Δανειακή Σύμβαση, τα οποία έχουν επεξεργαστεί μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων τεχνοκρατών-τραπεζιτών του Δ.Ν.Τ και της Ε.Κ.Τ.
Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι ότι, όταν παραβιάζονται βάναυσα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας και όταν ποδοπατούνται με τον πιο άθλιο τρόπο τα δικαιώματα και κεκτημένα των εργαζομένων, των νέων, όσων επιχειρούν με αίσθημα δικαίου, των απομάχων της ζωής κ.λπ., η κατάληξη θα είναι η ανεξέλεγκτη έκρηξη της ελληνικής κοινωνίας.
Σαν αισιόδοξο επίλογο στη μίζερη προοπτική του ΔΝΤ, παραθέτω αποσπάσματα από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη 1974.
Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την παθητική αναμονή στην ενεργό λαϊκή παρουσία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας.
Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της Πατρίδας μας.
Η εθνική ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη λαϊκή κυριαρχία, με τη δημοκρατία σε κάθε φάση της ζωής του τόπου, με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σ' όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.
Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για τους ακόλουθους στόχους:
Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, Δημοκρατική Διαδικασία.
Κάθε εξουσία πηγάζει από το λαό, εκφράζει το λαό και υπηρετεί το λαό.
Ακυρώνονται οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση από τα μονοπωλιακά συγκροτήματα της Δύσης και ιδιαίτερα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.

*Ο Χρήστος Καπάταης είναι Οικονομολόγος και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας. Από την ηλικία των 16 ετών ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα και συμμετοχή σε όλους τους αγώνες της νεολαίας. Ανέπτυξε επίσης έντονη αντιπολεμική δραστηριότητα και ιδιαίτερη δράση στα θέματα που αφορούν τα Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Μέσα από τοπικούς συλλόγους, ανέπτυξε δράση κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού. Στις Εθνικές Εκλογές του 2007 ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Αθηνών. Είναι μέλος της Γραμματείας του Τομέα του Εθνικού Συμβουλίου των επαγγελματιών, βιοτεχνών & εμπόρων (Ε.Β.Ε.). Τον Ιανουάριο του 2009, μαζί με εξαμελή ομάδα, συμμετείχε εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, σε αποστολή για την υποστήριξη και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη περιοχή της Γάζας στην Παλαιστίνη.
www.blogpress.gr
blogpress-gr.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου