Κυριακή 6 Ιουνίου 2010

ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ, ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ...


Περάστε στη λαιμητόμο

Ιδιαίτερα σκληρούς όρους, που προβλέπουν δέσμευση της περιουσίας και των εσόδων του κράτους, παραίτηση από κάθε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για οποιοδήποτε λόγω - ως το κράτος να είναι ιδιώτης που δανείζεται- και κέρδος για τις χώρες που δανείζουν, περιλαμβάνει το κείμενο του σχεδίου στήριξης που κατατέθηκε στη Βουλή
4 σχόλια | Σχολιάστε

Δημοσιεύτηκε: Ιούνιος 05 2010 12:20 Ενημερώθηκε: Ιούνιος 05 2010 12:22

Εάν το περίφημο σχέδιο στήριξης ήταν δάνειο που έπαιρνε ιδιώτης από τράπεζα, τότε εύλογα θα χαρακτήριζε κάποιος τους όρους του δανείου σκληρούς και τα "ψιλά γράμματα" της σύμβασης, μάλλον καταχρηστικές εις βάρος του δανειολήπτη, ο οποίος θα εξανίστατο και δίκαια με όρους, όπως αυτοί που αφορούν την προσωπική του περιουσία και την παραίτηση από κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε δικαστήριο για να την διασώσει.

Χθες, κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωζώνη, το Δ.Ν.Τ. και την Ελλάδα και όπως προκύπτει από την ανάγνωση των ειδικών όρων που για πρώτη φορά αποκαλύπτονται, τουλάχιστον το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει συνάψει μία ιδιαίτερα επωφελή συμφωνία, με ενέχυρο την περιουσία του ελληνικού κράτους και αμφίβολη κατάληξη ως προς την αποπληρωμή του χρέους.


Από την άλλη πλευρά, το κέρδος για τις χώρες που θα δανείσουν έχει εξασφαλισθεί.

Στη συμφωνία προβλέπεται ότι ο δανεισμός κάθε κράτος που χορηγήσει κεφάλαια στην Ελλάδα αυτόματα θα γίνει φθηνότερος, με χρήμα της Ευρωζώνης (χωρίς τους σκληρούς δεσμευτικούς όρους που ισχύουν για την Ελλάδα). Η χώρα μας δηλαδή, γίνεται ο "λαγός" τον οποίο οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης θα κληθούν να δανείσουν κερδίζοντας φθηνότερο δανεισμό για τις ίδιες.

Και αναρωτιέται κανείς, γιατί η Ε.Κ.Τ. και η Ευρωζώνη δεν προχώρησαν από την αρχή και για όλα τα μέλη τους, σε φθηνό δανεισμό προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση, την οποία τελικά δίκαια κάποιος θα εικάσει πως άφησε σκόπιμα να εξελιχθεί, για τον πιο αδύναμο κρίκο (την Ελλάδα).

Η λαιμητόμος

Για την τήρηση των συμφωνημένων επιστρατεύεται το αγγλικό δίκαιο αλλά οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι αποφάσεις του οποίου είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Με τη σύμβαση η Ελλάδα παραιτείται άνευ όρων, από την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος για προσφυγή εναντίον απόφασης κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, δέσμευσης χρημάτων ή άλλου μέτρου, που οι δανειστές θα θελήσουν να επιβάλλουν σε περίπτωση που κρίνουν ότι οι όροι εξόφλησης δεν τηρούνται, εκτός εάν αυτό το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος - που στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει.

Η δέσμευση αυτή ισχύει μέχρι να εξοφληθεί όλο το κεφάλαιο, οι τόκοι και τα πρόσθετα ποσά - εάν υπάρξουν.

Ίσως το σημαντικότερο σημείο της συμφωνίας είναι αυτό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου.

Η Ελλάδα δεσμεύεται με τη σύμβαση να καταργήσει κάθε δικαίωμα πάνω στα περιουσιακά της στοιχεία και τα έσοδά της, όπως την εκποίηση, την τοποθέτησή τους ως ενέχυρο ή υποθήκη ή εγγύηση για δανεισμό από άλλο, τρίτο μέρος, εκτός των δανειστών (Ευρωζώνη, Δ.Ν.Τ.), εκτός εάν ότι εισπράξει διαμοιρασθεί ισότιμα σε αυτούς, ενώ διατηρούν το δικαίωμα προτεραιότητας σε οποιαδήποτε τέτοια πράξη (να δεχθούν δηλαδή ως υποθήκη περιουσία του ελληνικού κράτους).

Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής, προβλέπεται η εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας σε εταιρία ειδικού σκοπού, είτε η έκδοση ειδικών ομολόγων με αντίκρυσμα τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία, για να αντληθούν κεφάλαια.

Ακόμη προβλέπεται η εκχώρηση στους πιστωτές αναπτυξιακών έργων (δρόμοι, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κ.λ.π.) από την εκμετάλλευση των οποίων θα αποσβεσθεί το χρέος.

Και το κέρδος του δανειστή...

Το επιτόκιο των δανείων από τις χώρες της Ευρωζώνης θα προσεγγίζει το 5% και θα προσδιορίζεται από το άθροισμα:

*Του ισχύοντος τρίμηνου Euribor.

*Του περιθωρίου (το περίφημο spread) που ισούται με 300 μονάδες βάσης για τα τρία χρόνια που προβλέπονται στο σχέδιο στήριξης

*Τις 400 μονάδες βάσης για όλες τις επόμενες περιόδους πέραν των τριών ετών, δηλαδή επιστροφή στο δανεισμό με υψηλό επιτόκιο.

*Εάν μία χώρα δανείζοντας την Ελλάδα, αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας, καθώς δανείζεται με επιτόκια υψηλότερα από αυτά που δανείζεται η Ελλάδα, τότε τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης, θα καλύψουν την διαφορά του επιτοκίου για το δάνειο που έχει χορηγήσει στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να ζητήσει και να πετύχει έξοδο από το σχέδιο στήριξης.

*Εάν το ποσό που θα συγκεντρωθεί τελικά για το πρόγραμμα στήριξης φθάσει το 90% αυτού που είχε προβλεφθεί, τότε -εάν συναινέσει και η Ελλάδα (που μάλλον θα το κάνει)- η ΕΚΤ θα εκταμιεύσει το ποσό, ασχέτως των συμφωνηθέντων.

*Εάν τα κεφάλαια είναι κάτω του 90% των συμφωνηθέντων, τότε η Ε.Κ.Τ. περιμένει οδηγίες από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ (Χ.Β.Ρομπάϊ). Εάν εκείνος κρίνει ότι το σχέδιο ναυάγησε, τότε τα ποσά επιστρέφονται στους δανειστές και πέφτουν τίτλοι τέλους στο περίφημο σχέδιο στήριξης.

Απο news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου